!!

du kanske är bra i sänger.
men jag är bra i bussen!